Dobrodošli v Evropskem združenju za fenolne smole

Evropsko združenje za fenolne smole (EPRA) združuje evropske proizvajalce fenolnih smol, da bi zagotovili odprt in sodelovalni forum:

  • Spodbujati in izmenjevati najboljše prakse pri varni in skladni proizvodnji, skladiščenju, prevozu, uporabi in odstranjevanju fenolnih smol.
  • Razvijati in podpirati vseevropske strategije na področju varnosti in tehničnih vprašanj v zvezi s fenolnimi smolami.
  • Vzdrževati spremljanje in zagotavljanje pravočasnih odzivov na spremembe evropskih in nacionalnih regulativnih okvirov skladnosti
  • Razviti nove trge in priložnosti za uporabo fenolnih smol
  • Podpirati nadaljnje uporabnike pri varnem rokovanju in uporabi fenolnih smol
  • Razvijati mreže in povezave z drugimi evropskimi industrijskimi združenji