O EPRA

EPRA sestavljajo in vodijo proizvajalci fenolnih smol v Evropi. EPRA je na podlagi prizadevanj in strokovnega znanja članov družbenic več kot 30 let neutrudno delala na razvoju in spodbujanju varne in skladne proizvodnje, prevoza, skladiščenja in uporabe fenolnih smol.

EPRA ima 13 članov, ki proizvajajo fenolne smole in predstavljajo veliko večino evropske industrije. Družbe članice pokrivajo več kot 90 % evropskega trga – razen uporabe v livarnah.
Njihova proizvodnja presega letno količino> 800.000 ton in predstavlja skupno prodajo okoli 1 milijarde €.

EPRA je pridružena članica CEFIC (Conseil Européen de l’Industrie Chimique).

 
Cilji združenja EPRA

  • razviti in ohranjati pozitivno podobo fenolnih smol s spodbujanjem njihove varne in pravilne proizvodnje, rokovanja z njimi in koristi.
  • ohraniti visoko raven tehničnega razumevanja fenolnih smol, opredeliti potrebe po toksikoloških in okoljskih raziskavah, sponzorirati delo, kadar je to potrebno, in sodelovati z znanstveniki in regulatorji za predstavitev in razlago rezultatov.
  • zbrati ustrezno literaturo in pripraviti industrijske dokumente o stališčih o pomembnih vprašanjih.
  • začeti in vzdrževati dialog z zakonodajalci, oblikovalci mnenj, interesnimi skupinami in trgovinskimi združenji.
  • vzdrževati tehnični dialog med podjetji in posebnimi strankami CEFIC kot podporo njegovi odgovornosti za okolje in varnost, kot je izraženo v programu za odgovorno ravnanje CEFIC.
  • usklajevanje dela z industrijskimi skupinami, ki imajo podobne interese, na nacionalni in mednarodni ravni (npr. v ZDA).
  • zbiranje statističnih informacij v zvezi s proizvodnjo, prodajo in uporabo fenolnih smol v različnih aplikacijah pri družbah članicah in posredovanje le-teh družbam članicam.
  • Upravljanje EPRA je v prvi vrsti nadzorovano s strani „Generalne skupščine“ (GA). Ta se sestane dvakrat letno in nadzoruje vse druge dejavnosti EPRA in drugih pododborov. Predsednika generalne skupščine izvolijo člani EPRA in je pred novimi volitvami na položaju dve leti.