Poročila

Članki o konkurenčnem položaju

Evropska zveza za fenolne smole redno ocenjuje konkurenčni položaj fenolnih rešitev v sektorjih, v katerih se uporabljajo. To je poudarilo nekatere zelo resnične, vendar pogosto podcenjene konkurenčne prednosti, ki jih imajo. To se lahko zgodi, če se takšne rešitve vzpostavljajo že več let. Da bi poudarili koristi v nekaterih zahtevnih uporabah, je Združenje naročilo vrsto člankov, ki jih lahko prenesete s te strani. Ustrezne povezave so prikazane spodaj.

Letter to European Chemical Agency (ECHA): Refractory Issues under REACH

Refractory article

Bonded Abrasives article

Friction article

Rubber & Adhesives article