Artykuły dotyczące pozycji rynkowej

Artykuły dotyczące pozycji konkurencyjnej

Europejskie Stowarzyszenie Żywic Fenolowych regularnie ocenia pozycję konkurencyjną rozwiązań fenolowych w sektorach, w których są one stosowane. Ten proces zwrócił uwagę na pewne oczywiste, ale często niedoceniane zalety tych materiałów. Jest to możliwe w przypadku rozwiązań o wieloletniej ugruntowanej pozycji. Niemniej jednak, aby podkreślić korzyści, jakie można stwierdzić w przypadku niektórych wymagających zastosowań, Stowarzyszenie zleciło opracowanie serii artykułów, które można pobrać z tej strony. Odpowiednie linki znajdują się poniżej.

Letter to European Chemical Agency (ECHA): Refractory Issues under REACH

Refractory article

Bonded Abrasives article

Friction article

Rubber & Adhesives article