Witamy w Europejskim Stowarzyszeniu Żywic Fenolowych

Europejskie Stowarzyszenie Żywic Fenolowych (EPRA) zrzesza europejskich producentów żywic fenolowych w celu stworzenia otwartego i opartego na współpracy forum:

  • Promowania i wymiany najlepszych praktyk w zakresie bezpiecznej i zgodnej z przepisami produkcji, przechowywania, transportu, wykorzystania i usuwania żywic fenolowych.
  • Opracowania i wspierania ogólnoeuropejskich strategii dotyczących bezpieczeństwa i kwestii technicznych związanych z żywicami fenolowymi.
  • Utrzymania zwięzłej obserwacji i szybkiego reagowania na zmiany w europejskich i krajowych ramach regulacyjnych dotyczących zgodności z przepisami
  • Rozwijania nowych rynków i możliwości wykorzystania żywic fenolowych
  • Wspierania dalszych użytkowników w bezpiecznym obchodzeniu się z żywicami fenolowymi i ich użytkowaniu
  • Rozwoju sieci i współpracy z innymi europejskimi stowarzyszeniami branżowymi