O EPRA

EPRA zrzesza producentów żywic fenolowych w Europie. Od ponad 30 lat, dzięki wysiłkom i doświadczeniu firm członkowskich, EPRA niestrudzenie pracuje nad rozwojem i promocją bezpiecznych i zgodnych z przepisami metod produkcji, transportu, przechowywania i stosowania żywic fenolowych.

Wśród członków EPRA jest 13 producentów żywic fenolowych, reprezentujących zdecydowaną większość europejskiego przemysłu. Firmy członkowskie pokrywają ponad 90% rynku europejskiego – z wyłączeniem zastosowań odlewniczych.
Ich roczna produkcja przekracza 800 000 ton i przekłada się na całkowitą sprzedaż na poziomie około 1 miliarda euro.

EPRA jest członkiem stowarzyszonym Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC (Conseil Européen de l’Industrie Chimique).

 
Cele EPRA

  • opracowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku żywic fenolowych poprzez promowanie ich bezpiecznej i prawidłowej produkcji, stosowania oraz związanych z tym korzyści.
  • utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy technicznej dotyczącej żywic fenolowych, identyfikacja potrzeb w zakresie badań toksykologicznych i środowiskowych, w razie potrzeby sponsorowanie prac oraz współpraca z naukowcami i organami regulacyjnymi w zakresie prezentacji i interpretacji wyników.
  • gromadzenie odpowiedniej literatury i przygotowywanie dokumentów przedstawiających stanowiska branżowe dotyczące głównych zagadnień.
  • inicjowanie i utrzymywanie dialogu z organami regulacyjnymi, środowiskami opiniotwórczymi, grupami nacisku i stowarzyszeniami handlowymi.
  • utrzymywanie dialogu technicznego między przedsiębiorstwami oraz ze specjalnymi podmiotami CEFIC w ramach wspierania jej odpowiedzialności za środowisko i bezpieczeństwo, zgodnie z założeniami programu „Odpowiedzialność i troska” (Responsible Care) CEFIC.
  • koordynacja pracy z grupami przemysłowymi o podobnych interesach na poziomie krajowym i międzynarodowym (np. w USA).
  • zbieranie od firm członkowskich i dystrybuowanie do firm członkowskich informacji statystycznych związanych z produkcją, sprzedażą i wykorzystaniem żywic fenolowych w różnych zastosowaniach.
  • Za zarządzanie działalnością stowarzyszenia EPRA jest odpowiedzialne przede wszystkim przez „Zgromadzenie Ogólne” (General Assembly, GA). Posiedzenia odbywają się dwa razy w roku, a ich celem jest nadzorowanie wszystkich innych działań EPRA oraz pozostałych podkomitetów. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego jest wybierany przez członków EPRA i pełni swoje funkcje przez okres dwóch lat do czasu nowych wyborów.