Over EPRA

EPRA bestaat uit en wordt beheerd door de fenolharsfabrikanten in Europa. Dankzij de inspanningen en expertise van haar leden is EPRA al ruim 30 jaar onvermoeibaar bezig met het ontwikkelen en promoten van de/het veilige en conforme productie, transport, opslag en gebruik van fenolharsen.

13 fenolharsproducenten zijn lid van EPRA, de overgrote meerderheid van deze Europese industrie. De leden bedienen ruim 90% van de Europese markt – exclusief de gieterij.
Het jaarlijkse productievolume bedraagt > 800.000 ton met een totale omzet van circa 1 miljard euro.

EPRA is lid van CEFIC (Conseil Européen de l’Industrie Chimique).

 
Doelstellingen van EPRA

  • ontwikkelen en behouden van een positief imago voor fenolharsen door het promoten van de/het veilige en correcte productie, hantering, gebruik en voordelen.
  • behouden van een hoog niveau van technisch inzicht in fenolharsen, waarbij de behoeften aan toxicologisch en milieuonderzoek worden vastgesteld, het werk waar nodig wordt gesponsord en wordt samengewerkt met wetenschappers en regelgevende instanties bij de presentatie en interpretatie van de resultaten.
  • verzamelen van relevante literatuur en opstellen van branchespecifieke witboeken voor belangrijke problemen.
  • aangaan en onderhouden van de dialoog met regelgevende instanties, opinieleiders, belangengroepen en beroepsverenigingen.
  • onderhouden van een technische dialoog tussen de bedrijven en met CEFIC-specifieke partijen ter ondersteuning van haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het milieu, zoals beschreven in het Responsible Care-programma van CEFIC.
  • coördineren van werkzaamheden met industriegroepen met soortgelijke belangen, op nationaal en internationaal niveau (bijv. in de VS).
  • statistische informatie over de productie, de verkoop en het gebruik van fenolharsen voor verschillende toepassingen verzamelen van leden en verspreiden daarvan onder de leden.
  • EPRA wordt primair bestuurd door de ‘Algemene Vergadering’ (AV). Deze komt twee keer per jaar bijeen en houdt toezicht op alle activiteiten van EPRA en alle andere subcommissies. De voorzitter van de AV wordt gekozen door leden van EPRA met een zittingstermijn van twee jaar, waarna nieuwe verkiezingen worden gehouden.