Witboeken

Artikelen over concurrentiepositie

De Europese Vereniging voor Fenolharsen meet regelmatig de concurrentiepositie van fenoloplossingen in de sectoren waarin ze worden gebruikt. Dit heeft diverse feitelijke, maar vaak ondergewaardeerde concurrentievoordelen aan het licht gebracht. Dit kan gebeuren wanneer oplossingen al vele jaren beschikbaar zijn. Om de voordelen van sommige veeleisende toepassingen voor het voetlicht te brengen heeft de vereniging opdracht gegeven voor een reeks artikelen, die via deze site kunnen worden gedownload. De relevante links staan hieronder.

Letter to European Chemical Agency (ECHA): Refractory Issues under REACH

Refractory article

Bonded Abrasives article

Friction article

Rubber & Adhesives article